Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Dovre på toppen av Kommunebarometeret 2017

Finn din kommune

Siste saker om kommunebarometeret fra kommunal-rapport.no:

Bilde mangler

Ny kraftkommune topper Økonomibarometeret

Etter tre år med topplassering får Bykle avløsning øverst på Økonomibarometeret fra Kommunal Rapport. To kommuner hopper over 200 plasser fra i fjor. Her finner du hele oversikten.

Les hele saken her

Bilde mangler

Her er kommunene du likner mest på

Hvilke kommuner likner mest på hverandre? Her finner du Kommunal Rapports nyeste sammenlikning med basis i økonomi, geografi og demografi.

Les hele saken her

Bilde mangler

Sjekk din kommune i Framtidsbarometeret

Hvor høy eller lav risiko har din kommune i årene framover, målt mot resten av landet? Oversikten finner du her.

Les hele saken her

Bilde mangler

Her er kriteriene i Framtidsbarometeret

Kommunal Rapport har brukt 16 ulike kriterier for å sette sammen Framtidsbarometeret. Her finner du oversikten.

Les hele saken her

Bilde mangler

Framtidsbarometeret: Små i distriktene har størst risiko

Småkommuner har størst utfordringer i årene som kommer, viser Kommunal Rapports nyeste måling. 

Les hele saken her

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 141 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Kommunebarometeret 2017 bruker data fra det siste tilgjengelige året. I hovedsak er kilden Statistisk sentralbyrås Kostra-database, endelige tall for 2016. I tillegg har vi hentet offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, KS og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. Sammenstillingen er helt og holdent gjort av Kommunal Rapport.

Les mer

Totaltabellen 2017 – justert for økonomiske forutsetninger

Annonse:

Annonse:

Annonse:

Filter/Lenker

Sammenlikn med