Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Dovre på toppen av Kommunebarometeret 2017

Finn din kommune

Siste saker om kommunebarometeret fra kommunal-rapport.no:

Bilde mangler

Barometervinner: – Må ha klare, realistiske mål

Journalist Tone Holmquist intervjuer i denne videoen nyhetsredaktør Ole Petter Pedersen og ordfører Bengt Fasteraune om Kommunebaromteret. Dovre er ingen kraftkommune og kan derfor ikke lene seg på store inntekter fra konsesjonskraft.  – Det har vært stram økonomi bestandig, og det kommer det vel også til å bli i framtiden, sier Fasteraune som innrømmer at det er krevende å holde det tjenestenivået kommunen har.

Les hele saken her

Bilde mangler

Her er nøkkeltallene og metoden bak Kommunebarometeret 2017

Målingen er større enn noen gang og betydelig omarbeidet innen pleie og omsorg og vann, avløp og renovasjon. Hva er Kommunebarometeret? Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 141 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.

Les hele saken her

Bilde mangler

Her er tabellene for Kommunebarometeret 2017

Barometeret består av 12 ulike sektorer, med forskjellig vekt. Grunnskole og pleie og omsorg er viktigst, fulgt av barnevern, barnehage og økonomi. Disse sektorene utgjør 70 prosent av barometeret samlet. Klikk på de forskjellige sektornavnene for å sjekke tabellen. Tabellene er tilgjengelige for alle.

Les hele saken her

Bilde mangler

Kommunebarometeret 2017: Vann, avløp og renovasjon

Tabellen viser hvilken plassering kommunen fikk det enkelte år. Årstallet refererer til året Kommunebarometeret ble publisert. Dataene som ligger til grunn er i hovedsak, men ikke bare, fra det foregående året. Over tid har barometeret utviklet seg. Plasseringene er derfor ikke nødvendigvis direkte sammenliknbare fra år til år. Abonnenter på analysene i Kommunebarometeret finner mer innhold på kommunebarometeret.no (egen innlogging).

Les hele saken her

Bilde mangler

Kommunebarometeret 2017: Saksbehandling

Tabellen viser hvilken plassering kommunen fikk det enkelte år. Årstallet refererer til året Kommunebarometeret ble publisert. Dataene som ligger til grunn er i hovedsak, men ikke bare, fra det foregående året. Over tid har barometeret utviklet seg. Plasseringene er derfor ikke nødvendigvis direkte sammenliknbare fra år til år. Abonnenter på analysene i Kommunebarometeret finner mer innhold på kommunebarometeret.no (egen innlogging).

Les hele saken her

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 141 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Kommunebarometeret 2017 bruker data fra det siste tilgjengelige året. I hovedsak er kilden Statistisk sentralbyrås Kostra-database, endelige tall for 2016. I tillegg har vi hentet offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, KS og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. Sammenstillingen er helt og holdent gjort av Kommunal Rapport.

Les mer

Totaltabellen 2017 – justert for økonomiske forutsetninger

Annonse:

Annonse:

Annonse:

Filter/Lenker

Sammenlikn med