Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Dovre på toppen av Kommunebarometeret 2017

Finn din kommune

Siste saker om kommunebarometeret fra kommunal-rapport.no:

Bilde mangler

Styrer unna lekkasjer

Nøkkeltallene i barometeret: GEBYR: Årsgebyr - vann - avløp - renovasjon og feiing VANNKVALITET: Andel tilknyttet vannverk med god kvalitet, E-coli. VANNKVALITET: Andel tilknyttet vannverk med god kvalitet, EIntestinale enterokokker. VANNKVALITET: Andel tilknyttet vannverk med god kvalitet, farge.

Les hele saken her

Bilde mangler

Kvalifiserer folk vekk fra sosialen

Øksnes kan vise til gode resultater i mange år, og går igjen helt til topps i Kommunebarometeret for sosiale tjenester, slik den gjorde i 2015. Skarpest konkurranse får Øksnes i år fra Verran og Gratangen. Kommunebarometeret for sosiale tjenester STØNADSTID: Snitt stønadslengde for sosialhjelpsmottakere 18–24 år

Les hele saken her

Bilde mangler

Fikk turbofart på saksbehandling med supermann

Saksbehandling i Kommunebarometeret Indikatoren består av følgende: FRISTBRUDD: Andel byggesaker med overskredet frist BYGGESAK: Behandlingstid saker med 3 ukers frist BYGGESAK: Behandlingstid saker med 12 ukers frist EIERSEKSJONERING: Saksbehandlingstid REGULERINGSPLANER: Saksbehandlingstid

Les hele saken her

Bilde mangler

Bykle beste kulturkommune i landet

Kommunebarometeret for kultur Prioritering: Netto driftsutgifter til kultur, andel av totale netto driftsutgifter Idrett: Netto driftsutgifter til idrett per innbygger Barn og unge: Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud  for barn og unge Bibliotek: Netto driftsutgifter til bibliotek

Les hele saken her

Bilde mangler

Tidlig innsats gjør susen i omsorg

Bare seks kommuner i landet har billigere pleie og omsorgstjenester enn Hitra. Samtidig går kommunen helt til topps på barometeret som måler kvaliteten i denne sektoren. Kommunalsjef Harald Martin Hatle mener det er en klar sammenheng. – Det at vi er så kostnadseffektive, gjør at vi hele tiden må lete etter nye måter å jobbe på. Vi ser at de som bruker mye ressurser, bruker mye av gårsdagens løsninger, sier han til Kommunal Rapport.

Les hele saken her

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 141 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Kommunebarometeret 2017 bruker data fra det siste tilgjengelige året. I hovedsak er kilden Statistisk sentralbyrås Kostra-database, endelige tall for 2016. I tillegg har vi hentet offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, KS og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. Sammenstillingen er helt og holdent gjort av Kommunal Rapport.

Les mer

Totaltabellen 2017 – justert for økonomiske forutsetninger

Annonse:

Annonse:

Annonse:

Filter/Lenker

Sammenlikn med