Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Her er foreløpige tabeller for 2017

Finn din kommune

Siste saker om kommunebarometeret fra kommunal-rapport.no:

Bilde mangler

Kommunene blir stadig bedre

Det åttende Kommunebarometeret er klart. Vinneren kåres først i juni når alle Kostra-tallene er klare, men allerede nå er det klart hvilke 20 kommuner som ligger best an. Ole Petter Pedersen forklarer om Kommunebarometeret, hva det inneholder og hva som kjennetegner kommunene på toppen og bunnen. Viser Kommunebarometeret at små kommuner har de beste tjenestene, og at store har de beste fagmiljøene? Følg med og spill av podkasten!  

Les hele saken her

Bilde mangler

Kommunebarometeret 2017 - vann, avløp og renovasjon

I vann, avløp og renovasjon har vi brukt 13 ulike nøkkeltall, som er listet under tabellen. Kommunebarometeret publiseres i en foreløpig utgave 30. mars, ettersom det er nå dataene er nye og mest interessante. Det kan bli mindre endringer ved den endelige publiseringen 21. juni. Du finner også alle tabeller og mer informasjon om hver enkelt kommune på vårt nettsted Kommunebarometeret.no. For full tilgang kreves eget abonnement.

Les hele saken her

Bilde mangler

Kommunebarometeret 2017 - saksbehandling

I saksbehandling har vi brukt åtte ulike nøkkeltall, som er listet under tabellen. Kommunebarometeret publiseres i en foreløpig utgave 30. mars, ettersom det er nå dataene er nye og mest interessante. Det kan bli mindre endringer ved den endelige publiseringen 21. juni. Du finner også alle tabeller og mer informasjon om hver enkelt kommune på vårt nettsted Kommunebarometeret.no. For full tilgang kreves eget abonnement.

Les hele saken her

Bilde mangler

Kommunebarometeret 2017 - miljø og ressurser

I miljø og ressurser har vi brukt ti ulike nøkkeltall, som er listet under tabellen. Kommunebarometeret publiseres i en foreløpig utgave 30. mars, ettersom det er nå dataene er nye og mest interessante. Det kan bli mindre endringer ved den endelige publiseringen 21. juni. Du finner også alle tabeller og mer informasjon om hver enkelt kommune på vårt nettsted Kommunebarometeret.no. For full tilgang kreves eget abonnement.

Les hele saken her

Bilde mangler

Kommunebarometeret 2017 - kostnadsnivå

I kostnadsnivå har vi brukt sju ulike nøkkeltall, som er listet under tabellen. Kommunebarometeret publiseres i en foreløpig utgave 30. mars, ettersom det er nå dataene er nye og mest interessante. Det kan bli mindre endringer ved den endelige publiseringen 21. juni. Du finner også alle tabeller og mer informasjon om hver enkelt kommune på vårt nettsted Kommunebarometeret.no. For full tilgang kreves eget abonnement.

Les hele saken her

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 141 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Kommunebarometeret 2017 bruker data fra det siste tilgjengelige året. I hovedsak er kilden Statistisk sentralbyrås Kostra-database, foreløpige tall for 2016. I tillegg har vi hentet offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, KS og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. Sammenstillingen er helt og holdent gjort av Kommunal Rapport.

Les mer

Topplista 2017 – uten hensyn til økonomiske forutsetninger

Annonse:

Annonse:

Annonse:

Filter/Lenker

Sammenlikn med