Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Sogndal

Sogndal

Last ned filer for Sogndal
  • 29 / 428
  • -27 plasser

Kort analyse

Sogndal havner på en 29. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen er inne blant de 50 beste på totaltabellen. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 36. plass.Nøkkeltallene er samlet sett meget gode målt mot resten av landet.

Sogndal er helt i toppsjiktet innen grunnskole. Kommunen er også inne på Topp 100-lista hva gjelder økonomi, miljø og ressurser, helse og vann, avløp og renovasjon.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen pleie og omsorg (390. plass) og barnehage (331. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. I to sektorer blir kommunen vesentlig påvirket av at nye nøkkeltall er tatt i bruk. Innen pleie og omsorg har endringene påvirket negativt.I sektoren vann, avløp og renovasjon har kommunen også blitt påvirket positivt. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med