Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Førde

Førde

Last ned filer for Førde
  • 37 / 428
  • -30 plasser

Kort analyse

Plasseringen er foreløpig, ettersom en del data først blir publisert i juni. Hvis vi ser bort fra kommunenes ulike økonomiske utgangspunkt, kommer Førde på en 7. plass. Nøkkeltallene er langt bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Endelig tabell blir offentliggjort 21. juni.

Førde er helt i toppsjiktet innen grunnskole. Kommunen er også inne på Topp 100-lista hva gjelder helse og saksbehandling.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen pleie og omsorg (279. plass), sosialtjeneste (251. plass) og barnevern (226. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med