Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Sandøy

Sandøy

Last ned filer for Sandøy
  • 183 / 428
  • -2 plasser

Kort analyse

Sandøy havner på en 183. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen havner omtrent på midten av totaltabellen. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 132. plass.Nøkkeltallene er samlet sett en del bedre enn normalen i Kommune-Norge.

Sandøy er helt i toppsjiktet innen helse. Kommunen er også inne på Topp 100-lista hva gjelder barnevern, saksbehandling og pleie og omsorg.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen enhetskostnader (329. plass) og grunnskole (307. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med