Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Snillfjord

Snillfjord

Last ned filer for Snillfjord
  • 223 / 428
  • -47 plasser

Kort analyse

Snillfjord havner på en 223. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen havner omtrent på midten av totaltabellen. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 163. plass.Nøkkeltallene er samlet sett litt bedre enn normalen i Kommune-Norge.

Snillfjord er bare inne på Topp 100-lista innen pleie og omsorg.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen miljø og ressurser (402. plass), kultur (388. plass) og vann, avløp og renovasjon (362. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Innen pleie og omsorg har endringer i hvilke nøkkeltall som brukes, påvirket ganske positivt. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med