Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Gratangen

Gratangen

Last ned filer for Gratangen
  • 170 / 428
  • +231 plasser

Kort analyse

Gratangen havner på en 170. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen er akkurat inne på øverste halvdel av totaltabellen. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 63. plass.Nøkkeltallene er samlet sett klart bedre enn normalen i Kommune-Norge.

Gratangen er helt i toppsjiktet innen sosialtjeneste og barnehage.. Kommunen har ingen andre plasseringer på Topp 100-lista i de ulike sektorene.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen vann, avløp og renovasjon (386. plass) og pleie og omsorg (308. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med