Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Oppegård

Oppegård

groke" stroke-width="1" stroke="#A9A9A9" vector-effect="non-scaling-stroke" x1="" y1="" x2="" y2="">
  • 8 / 428
  • +3 plasser

Kort analyse

Oppegård er på 8. plass i Kommunebarometeret 2016 fra Kommunal Rapport. I totaltabellen - men bare der - justerer vi for økonomiske rammebetingelser. Totalt er det knapt noen som har en så god profil som Oppegård. Kommuner som havner i toppen av barometeret har generelt klart flere gode plasseringer enn andre, men det er ikke slik at enkelte kommuner er i toppen på alle områder, mens andre er helt i bunn. I snitt har en kommune like mange gode som svake plasseringer. Det er den totalt miksen som avgjør plasseringen.En kommune som får en svak plassering har ikke nødvendigvis dårlige tjenester og er ikke et dårlig sted å bo. Poenget er at kommunen sannsynligvis har noe å lære av liknende kommuner som ligger i toppen av den samme tabellen.Hvis vi ser bort fra kommunenes ulike økonomiske utgangspunkt, kommer Oppegård på en 19. plass. Nøkkeltallene er langt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi.

Les hele analysen Last ned filer for Oppegård Print analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med