Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Lørenskog

Lørenskog

Last ned filer for Lørenskog
  • 104 / 428
  • -53 plasser

Kort analyse

Lørenskog havner på en 104. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen ligger på øverste halvdel på totaltabellen, uten å være nær de beste. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 187. plass.Målt mot resten av Kommune-Norge er nøkkeltallene samlet sett midt på treet.

Lørenskog er helt i toppsjiktet innen , vann, avløp og renovasjon, miljø og ressurser og enhetskostnader. Kommunen er også inne på Topp 100-lista hva gjelder grunnskole.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen helse (362. plass), pleie og omsorg (349. plass) og barnehage (315. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. I to sektorer blir kommunen vesentlig påvirket av at nye nøkkeltall er tatt i bruk. Innen pleie og omsorg har endringene påvirket negativt.I sektoren vann, avløp og renovasjon har kommunen også blitt påvirket positivt. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med