Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Nittedal

Nittedal

Last ned filer for Nittedal
  • 26 / 428
  • +28 plasser

Kort analyse

Nittedal havner på en 26. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen er inne blant de 50 beste på totaltabellen. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 75. plass.Nøkkeltallene er samlet sett klart bedre enn normalen i Kommune-Norge.

Nittedal er inne på Topp 100-lista innen grunnskole, miljø og ressurser, økonomi, enhetskostnader og barnevern.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen helse (347. plass) og pleie og omsorg (337. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med