Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Ringsaker

Ringsaker

Last ned filer for Ringsaker
  • 67 / 428
  • +27 plasser

Kort analyse

Ringsaker havner på en 67. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen er inne på Topp 100-lista på totaltabellen. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 145. plass.Nøkkeltallene er samlet sett litt bedre enn normalen i Kommune-Norge.

Ringsaker er inne på Topp 100-lista innen økonomi, barnehage, enhetskostnader og vann, avløp og renovasjon.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen pleie og omsorg (329. plass) og sosialtjeneste (312. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med