Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Elverum

Elverum

Last ned filer for Elverum
  • 248 / 428
  • -66 plasser

Kort analyse

Elverum havner på en 248. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen havner litt under midten av totaltabellen. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 312. plass.Nøkkeltallene er samlet sett en del svakere enn normalen i Kommune-Norge.

Elverum er bare inne på Topp 100-lista innen vann, avløp og renovasjon og enhetskostnader.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen helse (386. plass), sosialtjeneste (378. plass) og pleie og omsorg (369. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Innen pleie og omsorg har endringer i hvilke nøkkeltall som brukes, påvirket negativt. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med