Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Tynset

Tynset

groke" stroke-width="1" stroke="#A9A9A9" vector-effect="non-scaling-stroke" x1="" y1="" x2="" y2="">
  • 10 / 428
  • +35 plasser

Kort analyse

Tynset er på 10. plass i Kommunebarometeret 2016 fra Kommunal Rapport. I totaltabellen - men bare der - justerer vi for økonomiske rammebetingelser. Totalt er det knapt noen som har en så god profil som Tynset. Kommuner som havner i toppen av barometeret har generelt klart flere gode plasseringer enn andre, men det er ikke slik at enkelte kommuner er i toppen på alle områder, mens andre er helt i bunn. I snitt har en kommune like mange gode som svake plasseringer. Det er den totalt miksen som avgjør plasseringen.En kommune som får en svak plassering har ikke nødvendigvis dårlige tjenester og er ikke et dårlig sted å bo. Poenget er at kommunen sannsynligvis har noe å lære av liknende kommuner som ligger i toppen av den samme tabellen.Hvis vi ser bort fra kommunenes ulike økonomiske utgangspunkt, kommer Tynset på en 11. plass. Nøkkeltallene er klart bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi.

Les hele analysen Last ned filer for Tynset Print analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med