Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Kongsberg

Kongsberg

Last ned filer for Kongsberg
  • 124 / 428
  • -54 plasser

Kort analyse

Kongsberg havner på en 124. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen ligger på øverste halvdel på totaltabellen, uten å være nær de beste. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 181. plass.Målt mot resten av Kommune-Norge er nøkkeltallene samlet sett midt på treet.

Kongsberg er inne på Topp 100-lista innen miljø og ressurser, grunnskole, vann, avløp og renovasjon og barnevern.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen økonomi (374. plass), helse (366. plass) og saksbehandling (353. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med