Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Nedre Eiker

Nedre Eiker

Last ned filer for Nedre Eiker
  • 103 / 428
  • -18 plasser

Kort analyse

Nedre Eiker havner på en 103. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen ligger på øverste halvdel på totaltabellen, uten å være nær de beste. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 230. plass.Målt mot resten av Kommune-Norge er nøkkeltallene samlet sett midt på treet.

Nedre Eiker er helt i toppsjiktet innen enhetskostnader. Kommunen er også inne på Topp 100-lista hva gjelder miljø og ressurser, vann, avløp og renovasjon og barnevern.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen kultur (386. plass), helse (365. plass) og pleie og omsorg (364. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. I to sektorer blir kommunen vesentlig påvirket av at nye nøkkeltall er tatt i bruk. Innen pleie og omsorg har endringene påvirket negativt.I sektoren saksbehandling har effekten vært negativ for kommunen. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med