Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Sandefjord

Sandefjord

Last ned filer for Sandefjord
  • 21 / 428
  • -20 plasser

Kort analyse

Sandefjord havner på en 21. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen er inne blant de 50 beste på totaltabellen. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 90. plass.Nøkkeltallene er samlet sett klart bedre enn normalen i Kommune-Norge.

Sandefjord er helt i toppsjiktet innen barnevern og økonomi. Kommunen er også inne på Topp 100-lista hva gjelder vann, avløp og renovasjon, miljø og ressurser og grunnskole.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen pleie og omsorg (407. plass), saksbehandling (326. plass) og sosialtjeneste (319. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Innen pleie og omsorg har endringer i hvilke nøkkeltall som brukes, påvirket negativt. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med