Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Startside / Siljan

Siljan

Last ned filer for Siljan
  • 5 / 428
  • +2 plasser

Kort analyse

Siljan havner på en 5. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen havner helt i toppen av totaltabellen. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 15. plass.Nøkkeltallene er samlet sett helt i toppsjiktet i Kommune-Norge.

Siljan er helt i toppsjiktet innen pleie og omsorg og økonomi. Kommunen er også inne på Topp 100-lista hva gjelder miljø og ressurser, barnevern, sosialtjeneste, barnehage og vann, avløp og renovasjon.

Kommunen har sin svakeste plassering innen kultur (340. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Innen helse har endringer i hvilke nøkkeltall som brukes, påvirket positivt. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Les hele analysen

Kategorier

Kommunene som topper tabellen

Sammenlikn med

Sjekk en annen kommune

Filter/Lenker

Sammenlikn med