Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Om Kommunebarometeret

Om kommunebarometeret

Kommunebarometeret er en måling fra Kommunal Rapport, som rangerer kommunene på tvers av ulike sektorer ved hjelp av offentlig tilgjengelige data. Målingen publiseres i en foreløpig versjon i mars/april, og i en endelig versjon om sommeren når de endelige Kostra-tallene foreligger fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Faglig ansvarlig for innholdet i barometeret er nyhetsredaktør Ole Petter Pedersen.

Ønsker din virksomhet å abonnere på Kommunebarometeret?
Kontakt produktsjef Henning Aarset (Epost: henning@kommunal-rapport.no, tlf: 930 27 726) for et tilbud.

Kommunebarometeret består av følgende seksjoner:

Kommuneanalysen:
Hovedelementet i Kommunebarometeret er en konkret analyse av hvordan den enkelte kommunen presterer målt mot resten av Kommune-Norge innen de 124 nøkkeltallene fordelt på 12 sektorer som utgjør Kommunebarometeret. Analysen er solid, men gir likevel et lettfattelig bilde av kommunen. Abonnenten får tilgang til alle kommuneanalyser som produseres, ikke bare for den enkelte kommune. Analysen er digital og alle i virksomheten får sin egen personlige bruker. Analysen publiseres i to versjoner: Først en foreløpig versjon som kommer rett etter at de foreløpige Kostra-tallene publiseres. En endelig versjon publiseres om sommeren etter at de endelige Kostra-tallene er publisert. Kommuneanalyse er også tilgjengelig i PDF-format og som PowerPoint-presentasjon. Disse ligger tilgjengelig i filarkivet på nettsiden.

Økonomibarometeret:
Gir oversikt over de viktigste økonomiske nøkkeltallene – med mulighet for å sammenlikne seg med andre kommuner. I dette verktøyet kan du også slå sammen kommuner for å generere nye nøkkeltall. Hensikten er å gi abonnentene en ekspressutgave av økonomidelen av barometeret. Dette produktet er spesielt rettet mot økonomisjefene og skal gjøre hverdagen deres enklere. Produktet kommer som et regneark og sendes på e-post.

Framtidsbarometeret:
Et nytt produkt fra 2016. Hensikten er å framskrive utviklingen innen de viktigste områdene i Kommunebarometeret. Dette vil da gi et bilde av hvordan kommunen vil drive i framtiden, om den ikke tar andre valg enn i dag. Målet er at Framtidsbarometeret skal gi et relevant bilde av kommunens utfordringer. Betaversjonen vil legge særlig vekt på økonomi. Dette produktet publiseres rett etter sommerferien.

Tabeller i Excel:
Å kunne gjøre egne analyser er viktig. Derfor får abonnenten også tilgang til forskjellige regneark der hver enkelt sektor er representert.

Annonse:

Annonse:

Annonse:

Filter/Lenker

Sammenlikn med