Kommunebarometeret

Logg inn

For å lese analysene i sin helhet trenger din virksomhet et eget abonnement på Kommunebarometeret..

Om Kommunebarometeret

Om kommunebarometeret

Kommunebarometeret er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 141 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. Dette gjøres ved hjelp av offentlig tilgjengelige data. Målingen publiseres første gang i løpet av mars/april, og igjen nærmere sommeren, når de endelige Kostra-tallene foreligger fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Faglig ansvarlig for innholdet i Kommunebarometeret er nyhetsredaktør, Ole Petter Pedersen.

Abonnere?
Send oss en epost: barometer@kommunal-rapport.no.

Abonnenter på Kommunebarometeret får dette:

Kommuneanalysen:
Hovedelementet i abonnementet er en konkret analyse av hvordan den enkelte kommunen presterer målt mot resten av Kommune-Norge. Analysen er omfattende, men gir likevel et lettfattelig bilde av kommunen. Abonnenten får tilgang til alle kommuneanalyser som produseres. Analysen blir tilgjengelig bak innlogging på kommunebarometeret.no og som nedlastbar PDF fra samme sted. Alle i virksomheten som ønsker det, får sin egen innlogging. Analysen publiseres i to versjoner: Foreløpig versjon kommer innen 6. april. En endelig versjon publiseres om sommeren etter at de endelige Kostra-tallene er publisert 15. juni.

Økonomibarometeret:
Gir oversikt over de viktigste økonomiske nøkkeltallene – med mulighet for å sammenlikne seg med andre kommuner. I dette verktøyet kan du også slå sammen kommuner for å generere nye nøkkeltall. Hensikten er å gi abonnentene en ekspressutgave av økonomidelen av barometeret. Dette produktet er spesielt rettet mot økonomisjefene og skal gjøre hverdagen deres enklere. Abonnenter kan laste ned Økonomibarometeret fra mappa Generelle filer.

Framtidsbarometeret:
Hensikten er å framskrive utviklingen innen de viktigste områdene i Kommunebarometeret. Dette gir et grovt bilde av hvordan kommunen vil drive i framtiden, om den ikke tar andre valg enn i dag. Målet er at Framtidsbarometeret skal gi et relevant bilde av kommunens utfordringer. Analyser på kommunenivå publiseres i august/september.

Tabeller i Excel:
Å kunne gjøre egne analyser er viktig. Derfor får abonnenten også tilgang til forskjellige regneark der hver enkelt sektor er representert. Abonnenter finner disse under "Filarkiv" i hovedmenyen, når de er innlogget.

Annonse:

Annonse:

Annonse:

Filter/Lenker

Sammenlikn med